Vejen for Mig

    DKK 6.500,00

    Digitalt undervisningsmateriale til undervisning i livsduelighed i udskolingen, på efterskoler, på ungdomsuddannelser, i ungeindsatser, på STU og i initiativer for udsatte unge m.fl.